Tillgänglighetsredogörelse

Den här sidan beskriver hur SKR uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Krav på tillgänglighet regleras i lag

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, DOS, omfattar publika webbplatser och det innehåll som finns på dem.

Det finns också undantag från lagens krav på tillgänglighet.

  • Webbplatser som inte är publika, som har innehåll skyddad bakom inloggning och som riktar sig till en specifik målgrupp och publicerats före 2020, undantas.
  • Dokument som är publicerade innan 2018-09-23 undantas.
  • Videofilmer publicerade innan 2020-09-23 undantas.

Webbplatsen omfattas av ett undantag

Webbplatsen omfattas av undantag för tillgänglighet och tillgänglighetsredogörelse. Webbplatsen är inte publikt. Webbplatsen har en specifik målgrupp och vänder sig till uteslutande till SKR:s medlemmar, anställda i kommuner och regioner, och kräver inloggning.

SKR vill ändå att webbplatsen ska uppfattas som tillgänglig.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen uppfyller i huvudsak (82 %) lagens krav på tillgänglighet. Exempel på brister som uppmärksammats:

  • Webbplatsen använder grafiska CAPTCHA-lösningar för att förhindra att det inte är robotar som automatiskt fyller i formulär för intresseanmälan, vilket kan vara svårt att förstå.
  • Webbplatsen kan användas med små skärmar som plattor och smartphones, men är inte utvecklad med en responsiv design som anpassar webbplatsens utseende automatiskt efter hur stor skärmen är på användarens enhet.
  • Webbplatsen går att förstora, men vid kraftig in-zoomning måste man scrolla i sidled för att kunna läsa en rad.
  • Ledtexters placering kan vid kraftig in-zoomning upplevas ha ett allt för stort utrymme till inmatningsformulärets objekt (radioknappar).

Så har vi testat webbplatsen

Analys av tillgängligheten har gjorts genom egenvärdering enligt en metod som Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) rekommenderar.

Om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver hjälp för att webbplatsen inte är fullständigt tillgänglighetsanpassad kan du kontakta oss. Du kan ringa eller skicka e-post SKR Kontaktcenter.

Telefon till Kontaktcenter: 08-452 70 00

Skicka e-post till Kontaktcenter

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på digital tillgänglighet eller hanterar dina synpunkter kan du vända dig till myndigheten DIGG.

Anmäl bristande tillgänglighet hos DIGG

Kontakta oss

Kontakta oss först! Har du synpunkter på tillgängligheten på webbplatsen vill vi gärna lyssna på dina åsikter och få en möjlighet att förbättra oss. 

E-post till webbplatsansvarig

Telefon till SKR Kontaktcenter: 08-452 70 00

 

Senast uppdaterad 2023-03-01

 

Kontaktpersoner

Lars Kolmodin
Förvaltningsledare och
ansvarig utgivare
Telefon: 08-452 70 00
Skicka e-post

 

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon växel: 08-452 70 00
Om dataskydd
Tillgänglighetsredogörelse

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner