Personuppgifter och dataskydd

Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR.

SKR är personuppgiftsansvarig

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. SKR värnar om personlig integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som behandlas hos SKR.

Personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Vi sparar dina personuppgifter bara så länge det är nödvändigt för respektive ändamål.

Personuppgift på denna webbplats utgörs av de uppgifter du lämnat för att erhålla användarkonto.

Dina rättigheter

Läs mer om hur SKR arbetar med dataskydd och om dina rättigheter på SKR:s webbplats. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Dataskydd inom SKR

Kontakta oss

För frågor om personuppgifter och dataskydd kontakta SKR:s dataskyddsombud eller ring SKR:s kontaktcenter.

E-post till dataskyddsombud

Telefon till Kontaktcenter: 08-452 70 00

Mer information

Om SKR (länk till SKR's webbplats)

 

Senast uppdaterad 2023-03-01

Kontaktpersoner

Lars Kolmodin
Förvaltningsledare och
ansvarig utgivare
Telefon: 08-452 70 00
Skicka e-post

 

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon växel: 08-452 70 00
Om dataskydd
Tillgänglighetsredogörelse

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner