Om webbplatsen

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ansvarar för denna webbplats. Webbplatsen har tagits fram för SKR:s medlemmar som stöd för deras eget arbete att kvalitetssäkra egna system och rutiner.

Åtkomst

För att kunna använda webbplatsen skickar du in en intresseanmälan. Under förutsättning att du har en e-postadress till en kommun, region eller annan offentlig organisation beviljas du ett användarkonto. Även om du är offentliganställd kommer du inte att beviljas användarkonto om du anger ett privat e-postkonto som t.ex. hotmail eller gmail.

Synpunkter

Vi vill gärna ha synpunkter från dig om hur du tycker webbplatsen och verktyget för egenvärdering fungerar. Kontakta oss på SKR och berätta om vad du bedömer behöver förbättras eller åtgärdas.

Webbläsare

Webbplatsen fungerar bäst med de senaste versionerna av de vanligaste webbläsarna. Om du får problem med hur webbplatsen ser ut eller fungerar uppgraderar du webbläsaren till den senaste versionen.

Kontakta oss

Om du har frågor om eller synpunkter på webbplatsen är du välkommen att kontakta oss. Vi vill gärna ha synpunkter så att vi kan förbättra våra tjänster.

E-post till webbplatsansvarig

SKR Kontaktcenter: 08-452 70 00

Övrig kontaktinformation till SKR

Mer information

Om SKR

Fler verktyg från SKR

 

Senast uppdaterad 2021-01-28

 

Kontaktpersoner

Lars Kolmodin
Förvaltningsledare och
ansvarig utgivare
Telefon: 08-452 70 00
Skicka e-post

 

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon växel: 08-452 70 00
Om dataskydd
Tillgänglighetsredogörelse

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner