Intresseanmälan

Det här verktyget är framtaget för SKR:s medlemmar. För att kunna använda verktyget behöver du ett användarkonto, vilket du får genom att fylla i nedanstående intresseformulär. Efter att du har skickat in din intresseanmälan behandlas denna och när det är klart får du ett e-postmeddelande med information om hur du skapar ett användarkonto.

Kontaktperson: Lars Kolmodin 08-452 74 39 lars.kolmodin@skr.se

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon växel: 08-452 70 00
Om dataskydd
Tillgänglighetsredogörelse

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner