Vi vet att verksamheten drivs enligt mål, lagar, förordningar och föreskrifter

HarAnvänder

Vi har system/rutiner för att bevaka att verksamheterna drivs enligt relevanta lagar, förordningar och föreskrifter.

Vi har system/rutiner för hur vi följer upp lokala mål och styrdokument som beskrivs i förfrågningsunderlag/avtal eller uppdrag.

Uppföljningen är en naturlig del av kommunens/landstingets styrning.

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon växel: 08-452 70 00
Om dataskydd
Tillgänglighetsredogörelse

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner