Vi säkrar möjligheten att följa upp

HarAnvänder

Vi reglerar i förfrågningsunderlag/avtal/uppdrag hur utförarnas verksamheter kommer att följas upp.

Vi reglerar i förfrågningsunderlag/avtal/uppdrag vilka uppgifter som utföraren ska lämna in.

Vi reglerar i förfrågningsunderlag/avtal/uppdrag vad som händer om kraven inte uppfylls.

I avtal/uppdrag regleras möjligheten till sanktioner.

I avtal med externa utförare regleras möjligheten till insyn och granskning.

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon växel: 08-452 70 00
Om dataskydd
Tillgänglighetsredogörelse

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner