Vi för dialog

HarAnvänder

Vi har system/rutiner för hur synpunkter och klagomål på verksamheterna hanteras.

Vi har system/rutiner för dialog med utförarna.

Vi har system/rutiner för dialog med brukar-/patientorganisationer.

Vi har system/rutiner för dialog med andra offentliga myndigheter.

Vi har system/rutiner för att synpunkter och klagomål sammanställs och leder till förbättringar.

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon växel: 08-452 70 00
Om dataskydd
Tillgänglighetsredogörelse

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner