Egenvärdering för uppföljning och kontroll

Kommuner och regioner kan med verktyget enkelt värdera om de har system och rutiner för uppföljning och kontroll samt om dessa används. Resultaten visas i diagram.

Ett brett perspektiv

Det är en fördel om fler kompetenser samverkar vid besvarandet av påståendena, för att få ett så rättvisande resultat som möjligt. 

När du skapat en egenvärdering är det bara du som kan se, ändra och besvara påståenden för den egenvärderingen. För att låta andra få åtkomst finns det möjlighet att dela egenvärderingen.

När du har fått ditt användarkonto kan du som huvudansvarig för egenvärderingen skapa en struktur av organisatoriska enheter eller funktioner och bjuda in ansvariga personer att bidra med egenvärderingar för sina respektive enheter eller funktioner. Alla svarar på samma frågor och resultatet för sin enhet presenterat och du som huvudansvarig får en aggregerad bild av hela organisationen. De du bjuder in behöver inte göra en intresseanmälan för att erhålla användarkonto, utan får tillgång till verktyget genom din inbjudan. 

Sammanställningen kan med fördel användas som underlag i förbättringsarbetet. Resultatet kan exporteras ut till Excel där du fortsätter arbetet t.ex som grund för en åtgärdsplan.

Kommunallagens krav på kontroll och insyn

Kom igång

För att kunna använda verktyget behöver du ett konto som du ansöker om under fliken Intresseanmälan.

Vill du prova verktyget gör du det under fliken Demo.

 

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon växel: 08-452 70 00
Om dataskydd
Tillgänglighetsredogörelse

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner